Mutiara Hikmah

Pembaca yang dirahmati Allah, berapa lamakah anda sebagai anak dibesarkan, dididik, diasuh dan semua hidup Anda dibiayai oleh orangtua anda? […]